Σεμινάριο Σύγχρονων Πρακτικών στην Πρώιμη Παρέμβαση (ECI) – 19, 20, 21 και 22 Ιανουαρίου 2024

Σεμινάριο Σύγχρονων Πρακτικών στην Πρώιμη Παρέμβαση (ECI) – 19, 20, 21 και 22 Ιανουαρίου 2024

Η Πρώιμη Παρέμβαση στα Πρώιμα Παιδικά Χρόνια! (Early Childhood Intervention - ECI) αποτελεί κρίσιμο στάδιο στην υποστήριξη της ανάπτυξης και της ευημερίας των παιδιών και των οικογενειών.