Σεμινάριο: Babies Move Too – Κατανόηση και Προσδιορισμός της Πράξης στα Βρέφη

Σεμινάριο: Babies Move Too – Κατανόηση και Προσδιορισμός της Πράξης στα Βρέφη

Το σεμινάριο “Babies Move Too: Κατανόηση και προσδιορισμός της πράξης στα βρέφη” αναφέρεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων πράξης στα παιδιά κατά τα πρώτα οκτώ χρόνια ζωής τους. Ειδικότερα, οι βάσεις και η υποδομή των δεξιοτήτων πράξης αναπτύσσονται στα πρώτα δύο…