14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 Sensory Babies:
Εισαγωγή στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση στα Βρέφη

Οι λειτουργίες Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης αρχίζουν να αναπτύσσονται από τη στιγμή της ενδομήτριας ζωής  και συνεχίζουν να εξελίσσονται μέχρι την ενηλικίωση. Ωστόσο, η ανάπτυξη Αισθητηριακής Επεξεργασίας και ολοκλήρωσης  τα πρώτα δύο χρόνια ζωής είναι κρίσιμη για όλες τις μετέπειτα δεξιότητες της ζωής.

Η Αισθητηριακή Επεξεργασία  διευκολύνει την ανάπτυξη της επίγνωσης του σώματος του βρέφους, των κινητικών του δεξιοτήτων, των αντιληπτικών δεξιοτήτων, της βασικής αντίληψης των προσφερόμενων ευκαιριών, του σχηματισμού έννοιας και, τελικά στο γνωστικό. Αυτό το μάθημα θα εξετάσει πώς η  Αισθητηριακή Επεξεργασία  υποστηρίζει τις βάσεις της ανάπτυξης στα βρέφη, θα συζητήσει κύριες παρατηρήσεις πιθανών προκλήσεων στην ανάπτυξη της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και θα παρέχει στρατηγικές παρέμβασης για χρήση με βρέφη κατά τα πρώτα δύο χρόνια ζωής. Το μάθημα θα χρησιμοποιήσει διαλέξεις, περιπτώσεις μελέτης και ανασκόπηση βίντεο. Θα υπάρχει επαρκής χρόνος για ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες.
 
Μέχρι το τέλος αυτού του σεμιναρίου, ο συμμετέχων θα μπορεί να:
  1. Περιγράψει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αισθητηριακής επεξεργασίας σε παιδιά δύο ετών και νεότερα.
  2. Αναγνωρίσει πρώιμες ενδείξεις πιθανών προκλήσεων αισθητηριακής ολοκλήρωσης  σε βρέφη.
  3. Περιγράψει στρατηγικές παρέμβασης για την προώθηση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων αισθητηριακής ολοκλήρωσης σε βρέφη.

Διάρκεια: 6 ώρες
Επίπεδο: Εισαγωγικό

Κοινό:

  • Εργοθεραπευτές
  • Λογοθεραπευτές
  • Βοηθοί εργοθεραπείας
  • Φυσιοθεραπευτές
  • Πρώιμοι εκπαιδευτές
  • Εκπαιδευτικοί

Στο σεμινάριο παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία στα Ελληνικά

2:00 - 2:30 MΜ

Είσοδος στο ZOOM

2:30 - 4:00 MΜ
Ανάπτυξη των αισθητηριακών συστημάτων στα βρέφη

Teresa A. May-Benson

Ανάπτυξη των αισθητηριακών συστημάτων στα βρέφη

4:00 - 4:15 MΜ

Διάλειμμα

4:15 - 5:45 MΜ
Συνεισφορές της αισθητηριακής επεξεργασίας στις θεμελιώδεις δεξιότητες και στην αντίληψη

Teresa A. May-Benson

Συνεισφορές της αισθητηριακής επεξεργασίας στις θεμελιώδεις δεξιότητες και στην αντίληψη

5:45 - 6:30 ΜΜ

Διάλειμμα

6:30 - 8:00 ΜΜ
Αναγνώριση πρώιμων προκλήσεων στη αισθητηριακή ολοκλήρωση

Teresa A. May-Benson

Αναγνώριση πρώιμων προκλήσεων στη αισθητηριακή ολοκλήρωση

8:00 - 8:15 ΜΜ

Διάλειμμα

8:15 - 9:45 ΜΜ
Στρατηγικές παρέμβασης για την προώθηση της αισθητηριακής επεξεργασίας και της ανάπτυξης θεμελιωδών δεξιοτήτων στα βρέφη

Teresa A. May-Benson

Στρατηγικές παρέμβασης για την προώθηση της αισθητηριακής επεξεργασίας και της ανάπτυξης θεμελιωδών δεξιοτήτων στα βρέφη

PRICING PLANS Κάντε Κράτηση Τώρα!

EARLY BIRD

EARLY BIRD

200

BOOK NOW!

Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

EARLY BIRD

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εχετε απορίες;

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: SENSORY BABIES Κάντε τώρα κράτηση για τη θέση σας!