2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 Babies Move Too:
Κατανόηση και Προσδιορισμός της Πράξης στα Βρέφη

Το σεμινάριο “Babies Move Too: Κατανόηση και προσδιορισμός της πράξης στα βρέφη” αναφέρεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων πράξης στα παιδιά κατά τα πρώτα οκτώ χρόνια ζωής τους. Ειδικότερα, οι βάσεις και η υποδομή των δεξιοτήτων πράξης αναπτύσσονται στα πρώτα δύο χρόνια. Η επεξεργασία αισθήσεων, οι μηχανισμοί στήριξης, η ανάπτυξη αντανακλαστικών, ο πειραματισμός στο παιχνίδι και άλλα συντελούν στην ανάπτυξη του ιδεασμού  και κινητικών ικανοτήτων ενός βρέφους. Αυτό το μάθημα θα εξετάσει τις βάσεις της ανάπτυξης της πράξης στα βρέφη, θα συζητήσει κύριες παρατηρήσεις πιθανών προκλήσεων στην ανάπτυξη της πράξης και θα παρέχει κλειδιά παρέμβασης με τα βρέφη κατά τα πρώτα δύο χρόνια ζωής τους.
 
Το σεμινάριο “Babies Move Too: Κατανόηση και προσδιορισμός της πράξης στα βρέφη” θα χρησιμοποιήσει διαλέξεις, περιπτώσεις μελέτης και αναθεωρημένα βίντεο. Θα παρέχεται επαρκής χρόνος για ερωτήσεις των συμμετεχόντων. Στόχος είναι η επίτευξη των ακόλουθων μαθησιακών στόχων μέχρι το τέλος του μαθήματος:
 
  1. Περιγραφή των αισθητηριακών και κινητικών βάσεων της πράξης σε παιδιά δύο ετών και νεότερα.
  2. Αναγνώριση πρώιμων ενδείξεων πιθανών προκλήσεων στην πράξη των βρεφών.
  3. Περιγραφή στρατηγικών παρέμβασης  για την προαγωγή της ανάπτυξης των δεξιοτήτων πράξης στα βρέφη.
 

Διάρκεια: 6 ώρες
Επίπεδο: Εισαγωγικό

Κοινό:

  • Εργοθεραπευτές
  • Λογοθεραπευτές
  • Βοηθοί εργοθεραπείας
  • Φυσιοθεραπευτές
  • Πρώιμοι εκπαιδευτές
2:00 - 2:30 MΜ

Είσοδος στο ZOOM

2:30 - 4:00 MΜ
Αναπτυξιακά αισθητηριοκινητικά θεμέλια της πράξης

Teresa A. May-Benson

Αναπτυξιακά αισθητηριοκινητικά θεμέλια της πράξης

4:00 - 4:15 MΜ

Διάλειμμα

4:15 - 5:30 MΜ
Πρώιμη εξερεύνηση, παιχνίδι και πρακτική

Teresa A. May-Benson

Πρώιμη εξερεύνηση, παιχνίδι και πρακτική

5:30 - 6:30 ΜΜ

Διάλειμμα

6:30 - 8:00 ΜΜ
Προσδιορισμός προκλήσεων πρώιμης πρακτικής

Teresa A. May-Benson

Προσδιορισμός προκλήσεων πρώιμης πρακτικής

8:00 - 8:15 ΜΜ

Διάλειμμα

8:15 - 9:45 ΜΜ
Στρατηγικές παρέμβασης για την προώθηση της ανάπτυξης πρακτικής σε μικρά παιδιά

Teresa A. May-Benson

Στρατηγικές παρέμβασης για την προώθηση της ανάπτυξης πρακτικής σε μικρά παιδιά

PRICING PLANS Κάντε Κράτηση Τώρα!

EARLY BIRD

EARLY BIRD

200

BOOK NOW!

Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

EARLY BIRD

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εχετε απορίες;

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Κάντε τώρα κράτηση για τη θέση σας!