Σύγχρονες Πρακτικές στην Πρώιμη Παρέμβαση (ECI)

Σύγχρονες Πρακτικές στην Πρώιμη Παρέμβαση (ECI)

Αγαπητοί συμμετέχοντες, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο με θέμα "Σύγχρονες Πρακτικές στην Πρώιμη Παρέμβαση (ECI)". Η παρουσία σας συνέβαλε στην επιτυχία του σεμιναρίου και δημιούργησε ένα περιβάλλον ενθάρρυνσης και ανταλλαγής ιδεών.