Σεμινάριο: Babies Move Too – Κατανόηση και Προσδιορισμός της Πράξης στα Βρέφη

 Σεμινάριο: Babies Move Too – Κατανόηση και Προσδιορισμός της Πράξης στα Βρέφη

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 από 2:00MΜ έως 9:45 ΜΜ

Ομιλητής: Teresa A. May-Benson Sc.D., OTR/L, FAOTA

 

Το σεμινάριο “Babies Move Too: Κατανόηση και προσδιορισμός της πράξης στα βρέφη” αναφέρεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων πράξης στα παιδιά κατά τα πρώτα οκτώ χρόνια ζωής τους. Ειδικότερα, οι βάσεις και η υποδομή των δεξιοτήτων πράξης αναπτύσσονται στα πρώτα δύο χρόνια. Η επεξεργασία αισθήσεων, οι μηχανισμοί στήριξης, η ανάπτυξη αντανακλαστικών, ο πειραματισμός στο παιχνίδι και άλλα συντελούν στην ανάπτυξη του ιδεασμού  και κινητικών ικανοτήτων ενός βρέφους. Αυτό το μάθημα θα εξετάσει τις βάσεις της ανάπτυξης της πράξης στα βρέφη, θα συζητήσει κύριες παρατηρήσεις πιθανών προκλήσεων στην ανάπτυξη της πράξης και θα παρέχει κλειδιά παρέμβασης με τα βρέφη κατά τα πρώτα δύο χρόνια ζωής τους.   Το σεμινάριο “Babies Move Too: Κατανόηση και προσδιορισμός της πράξης στα βρέφη” θα χρησιμοποιήσει διαλέξεις, περιπτώσεις μελέτης και αναθεωρημένα βίντεο. Θα παρέχεται επαρκής χρόνος για ερωτήσεις των συμμετεχόντων. Στόχος είναι η επίτευξη των ακόλουθων μαθησιακών στόχων μέχρι το τέλος του μαθήματος:  

  1. Περιγραφή των αισθητηριακών και κινητικών βάσεων της πράξης σε παιδιά δύο ετών και νεότερα.
  2. Αναγνώριση πρώιμων ενδείξεων πιθανών προκλήσεων στην πράξη των βρεφών.
  3. Περιγραφή στρατηγικών παρέμβασης  για την προαγωγή της ανάπτυξης των δεξιοτήτων πράξης στα βρέφη.

Διάρκεια: 6 ώρες
Επίπεδο: Εισαγωγικό

Κοινό:

  • Εργοθεραπευτές
  • Λογοθεραπευτές
  • Βοηθοί εργοθεραπείας
  • Φυσιοθεραπευτές
  • Πρώιμοι εκπαιδευτές

EARLY BIRD PRICE : 200€ – ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
(περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%)

EARLY BIRD PRICE : 248€ – ΕΩΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
(περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%)

Κάντε τώρα κράτηση για τη θέση σας!