Σεμινάριο: Sensory Babies – Εισαγωγή στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση στα Βρέφη

Σεμινάριο: Sensory Babies – Εισαγωγή στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση στα Βρέφη

Οι λειτουργίες Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης αρχίζουν να αναπτύσσονται από τη στιγμή της ενδομήτριας ζωής  και συνεχίζουν να εξελίσσονται μέχρι την ενηλικίωση. Ωστόσο, η ανάπτυξη Αισθητηριακής Επεξεργασίας και ολοκλήρωσης  τα πρώτα δύο χρόνια ζωής είναι κρίσιμη για όλες τις μετέπειτα δεξιότητες της ζωής.
 Σεμινάριο: Babies Move Too – Κατανόηση και Προσδιορισμός της Πράξης στα Βρέφη

Σεμινάριο: Babies Move Too – Κατανόηση και Προσδιορισμός της Πράξης στα Βρέφη

Το σεμινάριο “Babies Move Too: Κατανόηση και προσδιορισμός της πράξης στα βρέφη” αναφέρεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων πράξης στα παιδιά κατά τα πρώτα οκτώ χρόνια ζωής τους. Ειδικότερα, οι βάσεις και η υποδομή των δεξιοτήτων πράξης αναπτύσσονται στα πρώτα δύο…
 Σύγχρονες Πρακτικές στην Πρώιμη Παρέμβαση (ECI)

Σύγχρονες Πρακτικές στην Πρώιμη Παρέμβαση (ECI)

Αγαπητοί συμμετέχοντες, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο με θέμα "Σύγχρονες Πρακτικές στην Πρώιμη Παρέμβαση (ECI)". Η παρουσία σας συνέβαλε στην επιτυχία του σεμιναρίου και δημιούργησε ένα περιβάλλον ενθάρρυνσης και ανταλλαγής ιδεών.
 Σεμινάριο Σύγχρονων Πρακτικών στην Πρώιμη Παρέμβαση (ECI) – 19, 20, 21 και 22 Ιανουαρίου 2024

Σεμινάριο Σύγχρονων Πρακτικών στην Πρώιμη Παρέμβαση (ECI) – 19, 20, 21 και 22 Ιανουαρίου 2024

Η Πρώιμη Παρέμβαση στα Πρώιμα Παιδικά Χρόνια! (Early Childhood Intervention - ECI) αποτελεί κρίσιμο στάδιο στην υποστήριξη της ανάπτυξης και της ευημερίας των παιδιών και των οικογενειών.