Σύγχρονες Πρακτικές στην Πρώιμη Παρέμβαση (ECI)

Σύγχρονες Πρακτικές στην Πρώιμη Παρέμβαση (ECI)

Αγαπητοί συμμετέχοντες, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο με θέμα "Σύγχρονες Πρακτικές στην Πρώιμη Παρέμβαση (ECI)". Η παρουσία σας συνέβαλε στην επιτυχία του σεμιναρίου και δημιούργησε ένα περιβάλλον ενθάρρυνσης και ανταλλαγής ιδεών.
 Σεμινάριο Σύγχρονων Πρακτικών στην Πρώιμη Παρέμβαση (ECI) – 19, 20, 21 και 22 Ιανουαρίου 2024

Σεμινάριο Σύγχρονων Πρακτικών στην Πρώιμη Παρέμβαση (ECI) – 19, 20, 21 και 22 Ιανουαρίου 2024

Η Πρώιμη Παρέμβαση στα Πρώιμα Παιδικά Χρόνια! (Early Childhood Intervention - ECI) αποτελεί κρίσιμο στάδιο στην υποστήριξη της ανάπτυξης και της ευημερίας των παιδιών και των οικογενειών.