19 - 20 - 21 - 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 Ομιλητές: Σύγχρονες Πρακτικές Στην Πρώιμη Παρέμβαση (ECI)

Toby Long

PhD, PT, FAPTA

Δρ Ελένη Καραντάνα

Αναπτυξιακός Παιδίατρος, Ιδιώτης, MD, PhD

Άννα Ηλιάδη

Εργοθεραπεύτρια

Χρυσούλα Μανώλη

Εργοθεραπεύτρια