19 - 20 - 21 - 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 Σύγχρονες Πρακτικές Στην Πρώιμη Παρέμβαση (ECI)

Οι Σύγχρονες Πρακτικές στην Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση (ECI) θα εισαγάγουν τους συμμετέχοντες στα πέντε βασικά στοιχεία της πρώιμης παρέμβασης στην παιδική ηλικία. Στους Συμμετέχοντες θα παρέχονται διαδικασίες, έγγραφα και στρατηγικές χρήσιμες για την εφαρμογή αυτών των βασικών στοιχείων
 
Το Contemporary Practices in Early Childhood Intervention (ECI) θα εισαγάγει τους συμμετέχοντες στα πέντε βασικά στοιχεία της πρώιμης παιδικής παρέμβασης. Στους συμμετέχοντες θα παρέχονται διαδικασίες, έγγραφα και στρατηγικές που θα βοηθήσουν στην εφαρμογή αυτών των βασικών στοιχείων. Θα χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία βίντεο για την απεικόνιση βασικών στοιχείων. Το πρόγραμμα παρέχει ευκαιρίες για εξάσκηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων, συζήτηση θεμάτων μοναδικών για το Ελληνικό Σύστημα Πρώιμης Παρέμβασης και διευκρίνιση βασικών εννοιών. Θα ολοκληρωθούν τέσσερις θεματικές συνεδρίες, καθεμία από τις οποίες έχει ένα πρακτικό στοιχείο. Μια ποικιλία πόρων θα παρασχεθούν στους συμμετέχοντες για περαιτέρω πληροφορίες.
 
Στόχοι Εκπαίδευσης
Μετά από αυτή την εκπαίδευση οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

1. Περιγράψτε τα ακόλουθα βασικά στοιχεία της σύγχρονης ΠΠΠ:

  • Φροντίδα με επίκεντρο την οικογένεια
  • Φυσικά Περιβάλλοντα
  • Υπηρεσίες που βασίζονται σε ομάδες
  • Εξατομικευμένες Υπηρεσίες
  • Πρακτική που βασίζεται σε τεκμήρια

2. Διαφοροποιήστε τον σκοπό της συλλογής πληροφοριών: Προσδιορίστε τα παιδιά με καθυστέρηση v. προγραμματισμός προγράμματος

3. Περιγράψτε τα οφέλη και την εφαρμογή των συνεντεύξεων που βασίζονται σε ρουτίνες

4. Προσδιορίστε τα οφέλη και τις προκλήσεις των υπηρεσιών που βασίζονται στην ομάδα

5. Δημιουργήστε ουσιαστικές, λειτουργικές δηλώσεις αποτελέσματος

6. Περιγράψτε το μοντέλο παροχής υπηρεσιών του Κύριου Παρόχου Υπηρεσιών

7. Περιγράψτε μια ποικιλία από στρατηγικές ΠΠΠ που εφαρμόζονται στο φυσικό περιβάλλον

Θέματα & Πρόγραμμα Σεμιναρίων
1. Θέμα Εκπαίδευσης: Βασικά στοιχεία πρώιμης παρέμβασης

Η συνεδρία θα εισαγάγει τους συμμετέχοντες στα βασικά στοιχεία της ΠΠΠ: Φροντίδα με επίκεντρο την οικογένεια, φυσικά περιβάλλοντα, ομαδικές υπηρεσίες, εξατομικευμένες υπηρεσίες και πρακτική που βασίζεται σε στοιχεία. Έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή φροντίδας με επίκεντρο την οικογένεια εντός του φυσικού περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας ένα ομαδικό μοντέλο σε σύγχρονες πρακτικές.

Πρακτικές πτυχές: Ομαδικότητα; Οικολογική χαρτογράφηση

2. Θέμα εκπαίδευσης: Ανάπτυξη ενός ανταποκρινόμενου, οικογενειακοκεντρικού σχεδίου παρέμβασης

Η συνεδρία θα παρέχει δεξιότητες για τη δημιουργία ενός σχεδίου παρέμβασης που έχει νόημα για την οικογένεια και ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού. Θα διδαχθεί μια διαδικασία που ενσωματώνει τον τρόπο συλλογής λειτουργικών πληροφοριών για το παιδί και τις συνήθειές του, τις οικογενειακές ανησυχίες, τις προτεραιότητες και τους πόρους και πώς να οργανώνονται οι πληροφορίες με τρόπο που να συνδέει τα αποτελέσματα με τις υπηρεσίες, τις στρατηγικές και τον προσδιορισμό της προόδου. Το MEISR θα χρησιμοποιηθεί ως συστήματα συλλογής πληροφοριών.

Πρακτικές πτυχές: Ολοκλήρωση ενός MEISR

Προσκεκλημένη Ομιλήτρια: Δρ Ελένη Καραντάνα, Αναπτυξιακή Παιδίατρος, Ιδιώτης, MD, PhD

3. Θέμα Εκπαίδευσης: Δημιουργία Μετρήσιμων, Λειτουργικών Αποτελεσμάτων και Στόχων

Η συνεδρία θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στη δημιουργία αποτελεσμάτων για μικρά παιδιά από τη γέννηση έως την ηλικία των 7 ετών. Θα χρησιμοποιηθούν πληροφορίες από την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, λειτουργικών αποτελεσμάτων IFSP και στόχων IEP από το Early Childhood Technical Assistance Center (ECTACenter.org) παρέχοντας παραδείγματα μορφών και μορφών για την ανάπτυξη αποτελεσμάτων και στόχων.

Πρακτικές πτυχές: Συγγραφή αποτελεσμάτων που βασίζονται στη συμμετοχή

Προσκεκλημένη Ομιλήτρια: Μανώλη Χρυσούλα, Εργοθεραπεύτρια

4. Θέμα Εκπαίδευσης: Εφαρμογή του Σχεδίου: Καθοδήγηση, Διεπιστημονικές Υπηρεσίες και Πρωτεύων Πάροχος Υπηρεσιών (PSP)

Η συνεδρία θα δώσει οδηγίες στους συμμετέχοντες να παρέμβουν στις οικογένειες χρησιμοποιώντας το μοντέλο της κύριας υπηρεσίας. Το Coaching θα διδάσκεται ως η στρατηγική που παρέχει το PSP συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Πρακτικές πτυχές: Coaching

Προσκεκλημένη Ομιλήτρια: Άννα Ηλιάδη, Εργοθεραπεύτρια

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024

8:00 - 8:30 ΠΜ

Προσέλευση

9:00 - 10:30 ΠΜ

Toby Long

Τα θεμελιώδη στοιχεία της ΠΠ

10:30 - 11:00 ΠΜ

Coffee Break

11:00 - 1:00 ΜΜ

Toby Long

Τα θεμελιώδη στοιχεία της ΠΠ

Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024

8:30 - 9:00 ΠΜ

Προσέλευση

9:00 - 10:30 ΠΜ

Δρ Ελένη Καραντάνα

Επικαιρομένα αναπτυξιακά ορόσημα & Πρώιμη ανίχνευση αναπτυξιακών δυσκολιών - Από την Υποψία στη Διάγνωση -

10:30 - 11:00 ΠΜ

Coffe Break

11:00 - 13:00 MΜ

Toby Long

Εφαρμογή της τέχνης και της επιστήμης της ΠΠ

Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2024

8:30 - 9:00 ΠΜ

Προσέλευση

9:00 - 10:30 ΠΜ

Toby Long

Ανάπτυξη διαδραστικού σχεδίου παρέμβασης με επίκεντρο της οικογένεια

10:30 - 11:00 ΠΜ

Coffee Break

11:00 - 12:00 ΠΜ

Toby Long

Ανάπτυξη διαδραστικού σχεδίου παρέμβασης με επίκεντρο της οικογένεια

Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024

8:00 - 8:30 ΠΜ

Προσέλευση

9:00 - 10:30 ΠΜ

Toby Long

Εφαρμογή σχεδίου ΠΠ: Ομαδικότητα, coaching, κύριος πάροχος υπηρεσιών

10:30 - 11:00 ΠΜ

Coffee Break

11:00 - 1:00 ΜΜ

Toby Long

Εφαρμογή σχεδίου ΠΠ: Ομαδικότητα, coaching, κύριος πάροχος υπηρεσιών

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Airotel Group Ξενοδοχείο - Stratos Vassilikos

19 - 20 - 21 - 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 Photo Gallery