Σεμινάριο Σύγχρονων Πρακτικών στην Πρώιμη Παρέμβαση (ECI) – 19, 20, 21 και 22 Ιανουαρίου 2024

 Σεμινάριο Σύγχρονων Πρακτικών στην Πρώιμη Παρέμβαση (ECI) – 19, 20, 21 και 22 Ιανουαρίου 2024
Η Πρώιμη Παρέμβαση στα Πρώιμα Παιδικά Χρόνια! (Early Childhood Intervention – ECI) αποτελεί κρίσιμο στάδιο στην υποστήριξη της ανάπτυξης και της ευημερίας των παιδιών και των οικογενειών. 👨‍👩‍👧
 
🗣️ Στο πλαίσιο αυτό τέσσερις εξέχουσες φωνές στον τομέα θα είναι οι κύριοι ομιλητές:
➡️ Toby Long, PhD, PT, FAPTAείναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Παιδιατρικής, Πανεπιστήμιο Georgetown και Διευθυντής Επαγγελματικής Ανάπτυξης στο Center for Child and Human Development
➡️ Δρ Ελένη Καραντάνα, Αναπτυξιακή Παιδίατρος, Ιδιώτης, MD, PhD
➡️ Μανώλη Χρυσούλα, Εργοθεραπεύτρια, Ιδρύτρια Smiley Kids
➡️ Άννα Ηλιάδη, Εργοθεραπεύτρια, Ιδρύτρια του Εργαστηρίου Παίδων
 
θα μοιραστούν μαζί μας μια πλούσια θεματολογία με βασικό άξονα:
✅ Βασικά στοιχεία Πρώιμης Παρέμβασης
✅ Ανάπτυξη ενός ανταποκρινόμενου, οικογενειακοκεντρικού σχεδίου παρέμβασης
✅ Δημιουργία Μετρήσιμων, Λειτουργικών Αποτελεσμάτων και Στόχων
✅ Εφαρμογή του Σχεδίου: Καθοδήγηση, Διεπιστημονικές Υπηρεσίες και Πρωτεύων Πάροχος Υπηρεσιών (PSP)
 
Το Σεμινάριο (ECI) – στο οποίο παρέχεται προφορική διερμηνεία από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα – Θα εισαγάγει τους συμμετέχοντες στα βασικά στοιχεία της Πρώιμης Παρέμβασης βιωματικά!
 
Στους συμμετέχοντες θα παρέχονται: Διαδικασίες, έγγραφα και στρατηγικές που θα βοηθήσουν στην εφαρμογή αυτών των βασικών στοιχείων με πλούσιο υλικό αξιολόγησης και παρέμβασης!
📌 Επωφεληθείτε από αυτήν την ευκαιρία για μάθηση, ανταλλαγή απόψεων και δικτύωση!
🔗 Εγγραφείτε τώρα! Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.kids-workshop.gr ή τηλεφωνήστε στο 6972958220
🌈👶 Ελπίζουμε να σας συναντήσουμε όλους εκεί για μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών στον συναρπαστικό χώρο των Σύγχρονων Πρακτικών Παρέμβασης (ECI) στα Πρώιμα Παιδικά Χρόνια!